Rev. Fr. Sanjok Rai
Vice Principal
Manisha Thakuri
Dean at SRM University